Prijeđi na sadržaj ↓

Online prijava

On-line sustav za podnošenje prijava na Natječaju za odabir hrvatskih polaznika programa United World Colleges u gen. 2018. – 2020. dostupan je do roka za predaju prijava putem ove poveznice na google obrazac.

Obvezni obrasci (privitci) mogu se preuzeti putem ove poveznice na google-disk.

Prije početka ispunjava prijavnice, obavezno pažljivo pročitajte tekst natječaja, te pripremite potrebne dokumente. Skenirane kopije popratnih dokumenata, uz ispunjavanje online prijave, potrebno je dostaviti na adresu selekcije@uwc.hr.

 

Sljedeću dokumentaciju je potrebno dostaviti na adresu selekcije@uwc.hr kako bi prijava bila potpuna:

1. Prijavu na natječaj (podnosi se mrežnim putem), s prilozima:

(1.1) Presliku glavnog dijela vrijedeće putovnice kandidata, odnosno stranice na kojoj je vidljivo ime i prezime kandidata, državljanstvo kandidata, fotografija, broj putovnice, mjesto i datum izdavanja i valjanost putovnice (dostavlja se e-poštom);

(1.2) Svjedodžbu kandidata o završenom prvom razredu (ukoliko kandidat u trenutku slanja prijave pohađa drugi razred) odnosno preslike svjedodžbi o završenom prvom i drugom razredu srednje škole (ukoliko kandidat u trenutku slanja prijave pohađa treći razred) (dostavlja se e-poštom);

     Alternativno, može se podnijeti i e-primjerak prijepisa ocjena ishođen putem sustava e-građani.

(1.3) Preporuku kandidata, koju može napisati ravnatelj, razrednik ili predmetni profesor. Na preporuci mora biti navedena funkcija, kontakt broj mobitela ili telefona, te e-adresa osobe izraditelja preporuke. Osobe koje daju preporuku bit će kontaktirane. Preporuka se izrađuje u obliku slobodno pisanog pisma (dostavlja se e-poštom);

(1.4) Esej na hrvatskom jeziku na temu: „O meni i mojem okruženju“ (podnosi se mrežnim putem);

     U eseju s ne više od 800 riječi kandidat treba ukratko opisati sebe, svoju obitelj i okolnosti u kojima živi i školuje se te navesti svoje razloge, očekivanja i motivaciju zbog kojih se javlja na ovaj natječaj.

 

(1.5) Fotografiju kandidata, kao za putovnicu (dostavlja se e-poštom);

(1.6) „Izjavu o suglasnosti skrbnika kandidata za upućivanje na UWC programe“, ispravno ispunjenu i potpisanu (dostavlja se e-poštom) od strane svih skrbnika kandidata.

 

2. Financijsku samoprocjenu, s prilozima (podnosi se mrežnim putem):

   Obrasce Financijske samoprocjene ispunjavaju samo kandidati koji žele biti razmatrani za financijsku potporu bilo koje razine. Drugim riječima, kandidati koji ne prilože Financijsku procjenu, ili ona bude nepotpuna, očekuje se da podmire puni trošak školarine ili kotizacije UWC programa.

(2.1) Barem dva s popisa niže navedenih dokumenta, za svakog od skrbnika, koji podatke o prihodima i imovini potvrđuju u financijskoj samoprocjeni (dostavlja se e-poštom):

   - porezno rješenje PU MF temeljem obrasca DOH za prethodnu godinu

    - IP obrazac za prethodnu godinu

    - sve platne liste za posljednja 3 mjeseca prije datuma predaje prijave

    - posljednja 3 mjesečna izvatka sa svih bankovnih računa

    - potvrda Centra za socijalnu skrb o potpori za tri mjeseca prije datuma predaje prijave

    - potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu i naknadi za tri mjeseca prije datuma predaje prijave

    - ostalo: dokument koji potvrđuje navedene podatke o prihodima i imovini.

(2.2) „Izjavu skrbnika o (ne)mogućnosti sudjelovanja skrbnika kandidata u financiranju troškova školarine“, ispravno ispunjenu i potpisanu (dostavlja se e-poštom) od strane svih skrbnika kandidata.

Također, ako je u tekstu natječaja tako navedeno, potrebno je dostaviti i druge dokumente i izjave.

 

NAPOMENA: Odgovore na najčešća pitanja možete pročitati ovdje.