Prijeđi na sadržaj ↓

Obrazovni model i principi UWC-a

 

“U nama se skriva više nego što mislimo, kad bismo se samo mogli navesti da to vidimo; ostatak života možda nećemo prihvatiti manje od toga.”

Kurt Hahn, osnivač UWC-a

U ishodištu jedinstvenog obrazovnog modela UWC-a nalazi se namjerna raznolikost. Ona obuhvaća cjelokupnu zajednicu, i presudna je sastavnica svake UWC škole i koledža. Sve polaznice i polaznici imaju koristi od učenja okruženi raznolikošu koja ima pomaže da prošire um i samopoimanje - a isto tako i da prime međunarodno priznatu kvalifikaciju.

Pomažemo polaznicama i polaznicima da otkriju mogućnost promijene. Uče na koji način mogu pomoći u tranformaciji svijeta kroz vlastito neustrašivo djelovanje, osobni primjer i nesebično vodstvo. Podržavamo mlade osobe da postignu svoj intelektualni, moralni, estetski, emocionalni, socijalni, duhovni i fizički potencijal.

Ono što polaznici uče temelji se na sedam principa, koji ilustriraju našu predanost obrazovanju osobe u cjelini. U njihovoj je osnovi promicanje mira, održivosti i društvene pravednosti - što su naš temeljni ciljevi.

  1. Obrazovanje se treba odvijati u raznolikoj zajednici koledža. Polaznici trebaju biti izabrani iz regija i društvenih skupina koje odražavaju širok raspon sukoba među ljudima.
  2. Obrazovanje podrazumijeva aktivno promicanje intekulturnog razumijevanja i razvoj autentične brige za druge, što se temelji na zajedničkim životnim iskustvima, te kooperativnom i suradničkom životu. To uključuje razgovor o, te uključivanje u globalna pitanja s ciljem postizanja mira.
  3. Fizička spremnost i zdravi stil života temelj su za razvoj dobro uravnoteženog pojedinca. Nezdravi životni stilovi ograničavaju ljudski potencijal.
  4. Interakcija sa zajednicom predstavlja središte života na školi i koledžu. To podrazumijeva potpuni i aktivni angažman svih članova škole ili koledža.
  5. Polaznici trbaju moći pozitivno djelovati po pitanjima održivosti jednako na institucionalnoj i osobnoj razini.
  6. Polaznici moraju imati prilike vježbati osobnu inicijaltivu, samodisciplinu i odgovornost, te upravljati rizicima i prigrliti prilike. Kad je primjereno, ove prilike trebaju podržati ohrabrujućim prisustvom odrasle osobe.
  7. Uvažava se činjenica da pojedinci posjeduju jedinstvene telente i sposobnosti. Moraju postojati programi na svkoj školi/koledžu koji pomažu polaznicima da ostvare svoj puni potencijal.

Sve naše škole i koledži dijele zajedničku misiju i vrijednosti UWC-a, ali djeluju na različite načine, s sasvojim posebnim lokalnim i regionlanim identitetom. Obrazovni model UWC-a omogućava zajednički okvir unutar kojega djeluju sve naše škole i koledži. On ne određuje kurikulum, već se usredotočuje na ono što je posebno za pristup UWC-a prema obrazovanju.