Prijeđi na sadržaj ↓

Osnovne informacije

Prijavom na natječaj za UWC generaciju 2024.-2026. prijavljuješ se da dvije godine studiraš na jednom od 18 United World Collega, nakon čega ćeš dobiti International Baccalaureate Diplomu (Međunardonu Diplomu). To je ekvivalent hrvatskoj maturi. 

Selekcijski proces sastoji se od dva kruga: pismena evaluacija preko programa Survey Monkey Apply te intervju. U pismenom dijelu prijave trebat ćeš odgovoriti na nekoliko pitanja o sebi, napisati tri kratka eseja i priložiti jednu akademsku i jednu ne-akademsku preporuku. Samo kandidati koji ispune sve kriterije u prvom krugu, te postignu dovoljno bodova, bit će pozvani na intervju.

Cijela prijava, uključujući preporuke, treba biti napisana na hrvatskom jeziku. U iznimnim slučajevima priznat ćemo preporuke napisane na engleskom jeziku.

Rok za prijavu je 08.1.2024. u 23:59h. Ukoliko si bio/la uspješan/na u ovome krugu, obavijestit ćemo te u siječnju 2024., s daljnim informacijama o intervju-u. Intervju-i će se u potpunosti održati online (siječanj/veljača 2024.), i u toj fazi natječaja ćemo te zamoliti da izabereš koledže koji te najviše interesiraju. Nacionalni odbor UWC Hrvatska će onda ponuditi mjesta uspješnim kandidatima u veljači/ožujku 2024. Učenici će pohađati UWC koledže od kolovoza/rujna 2024. godine. 

 

 


Timeline natječaja:

 1. Natječaj za UWC generaciju 2024.-2026. je otvoren (1. listopada 2023.)
 2. Prijem prijava do zadanog roka (kandidati se prijavljuju putem online platforme/sistema)
 3. Natječaj za UWC generaciju 2024.-2026. se zatvara 8. siječnja 2024.
 4. Evaluacija pristiglih prijava i odabir kandidata za intervju 
 5. Intervju (online ili in-person)
 6. Evaluacija intervjua te konačan odabir kandidata.
 7. Pregled ponuda pristiglih od UWC koledža.
 8. Kandidatima se šalju ponude (kandidat odlučuje prihvaća li ponudu ili ne)
 9. Lista nominiranih kandidata se šalje UWC koledžima na odobrenje.
 10. Potvrda nominacija od strane koledža. 
 11. Završetak natječaja. 

Sva pitanja vezana za natječaj i selekcijski proces pošalji na selections@hr.uwc.org


Glavni koraci natječaja:

1. Kreiraj svoj Račun/Profil 

 • Napravi svoj vlastiti profil kako bi mogao/la pristupiti aplikacijskom sistemu koji će te obavijestiti o daljnjim koracima. Jednom kada kreiraš svoj račun, trebat ćeš provjeriti ispunjavaš li kriterije za prijavu.

2. Pismena prijava (zaključeno 8. siječnja 2024.)

 • Ispuni online prijavu preko svog računa najkasnije do 8. siječnja (23:59 h). Trebat ćeš odgovoriti na kraća i dulja pitanja koja će nam pokazati kako gledaš na svijet oko tebe. Prijave će biti bodovane te će najuspješniji kandidati biti pozvani na intervju.
 • Svaku prijavu bodovat će dva različita člana Nacionalnog odbora UWC Hrvatska – osobe dobro upoznate s UWC pokretom i koje traže kandidate za koje vjeruju da će se uspješno prilagoditi te napredovati u jednom od UWC koledža. 
 • Nadalje, u ovom koraku trebat ćeš:
  • Izabrati dvije osobe koje će napisati tvoju akademsku i neakademsku preporuku: Akademsku preporuku bi trebao/la ispuniti profesor/ica, dok bi ne-akademsku preporuku trebala ispuniti osoba koja je s tobom surađivala u ne-akademskom okruženju (npr. voditelj/ica izvannastavnih aktivnosti, sportski trener/ica, voditelj/ica organizacije za koju si volontirao/la itd.) 
   Ako ćeš imati problema pri odabiru osoba koje će napisati tvoje preporuke, ili ako ne možeš odabrati dvije osobe, molim te kontaktiraj nas na selections@hr.uwc.org
    
  • Popričati s roditeljima: Nacionalni odbor UWC Hrvatska može prihvatiti jedino prijave koje su odobrene od strane roditelja kandidata. 
    
  • Platiti trošak prijave: trošak prijave na UWC koledže preko Nacionalnog odbora UWC Hrvatska je 10 EUR. UWC Hrvatska je neprofitna organizacija i tvoja uplata koristit će se za daljnje organiziranje ovog natječaja. To znači da je uplatna nepovratna čak i ako će tvoja prijava biti neuspješna. Molimo te da nas kontaktiraš na selectionc@hr.uwc.org ukoliko te cijena troška prijave sprječava da sudjeluješ u natječaju.

3. Intervju

 • Ukoliko će tvoja pismena prijava biti uspješna, pozvat ćemo te na intervju. Prijašnjih godina intervjui su se događali u Zagrebu. Međutim, zbog trenutne epidemiološke situacije postoji šansa da će se intervjui održati preko online platforme. 
 • Kontaktirat ćemo uspješne kandidate s više detalja o intervjuima krajem siječnja ili početkom veljače.

Financijske mugoćnosti i tarošak prijave

Financijska situacija tebe i tvoje obitelji neće utjecati na selekcijski proces. Kandidati koji će biti uspješni u prvoj fazi natječaja trebat će ispuniti financijsku samoprocjenu koju će odbor korisiti pri alokaciji stipendija u slučaju da će kandidat biti uspješan u završnoj fazi natječaja. 

Trošak prijave je €20. Nacionalni odbor je neprofitna udruga i trošak prijave koristi se za organiziranje natječaja i povezanih aktivnosti. To znači da je trošak nepovratan u slučaju da će tvoja prijava biti neuspješna. Ukoliko misliš da te trošak prijave sprječava da se prijaviš na UWC, molimo te da nas kontaktiraš na selections@hr.uwc.org.