Prijeđi na sadržaj ↓

Natječaj (zaključen)

Poziv na natječaj se upućuje:

-          ZA MJESTA NA UWC KOLEDŽIMA ILI U KRATKIM PROGRAMIMA UWC-a:

-       Svim učenicima i učenicama srednjih škola u Hrvatskoj s četverogodišnjim trajanjem, hrvatskim državljanima, koji će u šk. god. 2017./2018. završiti drugi ili treći razred

-          ZA MJESTA U KRATKIM PROGRAMIMA UWC-a NA KOJIMA JE UWC HRVATSKA PARTNER:

-          Svim hrvatskim državljanima, koji na dan isteka roka za predaju prijava na natječaj imaju između 15 i 19 godina

 

Sukladno postupku izbora i nominiranja kandidata za stipendije za dvogodišnje školovanje na međunarodnim školama/koledžima United World Colleges od 2018. do 2020. godine, te izbora za sudjelovanje u kratkim programima UWC-a (UWC Short Courses) Nacionalni odbor Udruge United World Colleges Hrvatska (u daljnjem tekstu: UWC Hrvatska) raspisuje

 

NATJEČAJ

za odabir hrvatskih polaznika programa United World Colleges u generaciji 2018. – 2020.

 

Udruga UWC Hrvatska provodi izbor učenika/učenica kandidata iz Hrvatske, za pohađanje dvogodišnjeg UWC/IB programa na školama sustava United World Colleges, te za pohađanje kratkih programa UWC-a. Kandidati u svojoj prijavi odabiru žele li se natjecati za mjesta na UWC koledžima i/ili kratkim programima UWC-a.

 

Dodjela mjesta kandidatima na UWC koledžima

Broj mjesta u programima pojedinih UWC škola koja će biti dostupna hrvatskima kandidatima predmet su mogućnosti i politike raznolikosti UWC škola i sustava, te će raspored i uvjeti pohađanja biti poznati u prvoj polovici 2018. godine. Po primitku ponuda mjesta i stipendija UWC škola za hrvatske kandidate, uvažavajući sve okolnosti i zaključke Izbornog povjerenstva, Nacionalni odbor će izvršiti raspored i ponuditi nominacije za dostupna UWC mjesta izabranim učenicima.

Također, određeni broj uspješnih kandidata može biti uključen u postupak nominacije za popunjavanja preostalih mjesta na koledžima (clearing process), što podrazumijeva da ukoliko se na nekom koledžu/školi otvori slobodno mjesto, taj koledž/škola može kandidatima u proceduri clearing process ponuditi to mjesto pod određenim uvjetima (najčešće djelomično financirana školarina) koji se nadalje dogovaraju između kandidata i koledža. Odluku o nominiranja određenih kandidata u proceduru clearing process donosi Nacionani odbor uvažavajući preporuku Izbornog povjerenstva.

Kandidati koji neće biti raspoređeni u sklopu prijedloga Izbornog povjerenstva i/ili odluke Nacionalnog odbora, kao i oni zainteresirani za sudjelovanje na programima UWC-a nakon što je rok za dostavu prijave na natječaj završio, mogu se javiti neposredno organizatorima pojedinih kratkih UWC programa odnosno koledžima/školama UWC-a. UWC Hrvatska, osim na zahtjev organizatora UWC programa odnosno koledža odnosno u slučaju da sama utvrdi da je to prijeko potrebno, neće provoditi naknadnu selekciju ili ocjenu zainteresiranih polaznika po zaključenju ovog poziva.

 

Dodjela mjesta kandidatima u kratkim programima UWC-a

Po primitku ponuda mjesta i stipendija kratkih programa UWC-a za hrvatske kandidate, uvažavajući sve okolnosti i zaključke Izbornog povjerenstva, Nacionalni odbor će izvršiti raspored, predati nominacije organizatorima, te po prihvaćanju nominacija od strane organizatora ponuditi dostupna mjesta izabranim kandidatima.

Kratki programi UWC-a (Short Courses) najčešće traju između dva i tri tjedna, pri čemu uvjeti sudjelovanja (uključujući razinu financijskog sudjelovanja polaznika u troškovima) i mogućnost stipendiranja ovise o organizatorima pojedinih kratkih tečajeva.

 

Kao orijentacijsku, neobvezujuću informaciju, navodimo da su u natječaju za generaciju 2017.-2019. primljene ponude UWC koledža za tri mjesta sa stipendijom do 100%, ovisno o financijskim potrebama učenika (need-based), te šest parcijalno stipendiranih mjesta (0 do 75%).

Uspješnim kandidatima na natječaju za generaciju 2017.-2019. na raspolaganju je bilo sudjelovanje na kratkim (dvotjednim i trotjednim) UWC programima u Austriji, Bugarskoj i Njemačkoj na kojima je UWC Hrvatska bila organizacija-partner, te na programu u Belgiji na poziv organizatora. Programi su uključivali različite razine sufinanciranja (0-100%, ovisno o mogućnostima organizatora i modelima su-financiranja iz fondova EU), te je sukladno izraženom interesu učenika na kratke tečajeve nominirano trinaest kandidata.

 

Trenutno djeluje sedamnaest škola u sustavu United World Colleges

Li Po Chun UWC of Hong Kong, SAR, Kina

UWC of the Adriatic, Duino, Italija

Lester B. Pearson UWC of the Pacific, Victoria, Kanada

UWC-USA, Montezuma, New Mexico, SAD

UWC Changshu, Suzhou, Kina

UWC Maastricht, Nizozemska

Mahindra UWC of India, Pune, Indija

UWC Mostar, Bosna i Hercegovina

UWC Dilijan, Armenija

Red Cross Nordic UWC, Flekke, Norveška

UWC South East Asia, Singapur

UWC Robert Bosch College, Freiburg, Njemačka

Waterford KaMhlaba UWC of Southern Africa, Mbabane, Svazi

UWC of the Atlantic, St. Donat's, Llantwit Major, Velika Britanija

UWC Costa Rica, Santa Ana, Kostarika

UWC Thailand, Puket, Tajland

* UWC ISAK Japan, Karuizawa

* UWC škole koje su pohađali hrvatski polaznici

 

Kriteriji za odabir kandidata

 

 

UWC Hrvatska izbor kandidata provodi na dva principa: prednost kandidatima daje se temeljem demonstriranih sposobnosti („merit-based“, utvrđuje se u sklopu izbornog procesa), dok se stipendije dodjeljuju sukladno financijskim potrebama kandidata („need-based“, utvrđuje se temeljem financijske samoprocjene i pripadne dokumentacije).

 

Izbori kandidata provode se neovisno o financijskim mogućnostima skrbnika/kandidata. Nacionalni odbor samostalno donosi odluku o tome na koji će program (koledž ili kratki program) nominirati pojedinog kandidata, temeljem rang liste te, ako ga odluči donijeti, protokola Izbornog povjerenstva.

 

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju i dokumentima koji slijede i temelje se na njemu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 

 

 

Pri odabiru kandidata uzimaju se u obzir sljedeći KRITERIJI:

 

 1. samostalnost i odgovornost,
 2. samopouzdanje i tolerantnost,
 3. otvorenost za komunikaciju i suradnju,
 4. znatiželja i interes za učenje, druge kulture i kontinuirani društveni angažman,
 5. odgovarajuća zrelost, stabilnost i psihofizička kondicija (osobe s posebnim potrebama mogu se prijaviti na natječaj uz uvjet da im njihova psihofizička kondicija dopušta, uz odgovarajuću društvenu i medicinsku potporu, sudjelovanje u radu i životu UWC-a).

 

 

 

Učenici ne moraju odlično govoriti engleski jezik kako bi bili uspješni na natječaju za UWC koledže. Jezik će usavršiti na UWC koledžu u sklopu nastave te u sklopu dodatnih izvannastavnih programa. Mogućnost osnovnog komuniciranja na engleskom jeziku nužna je za pohađanje UWC kratkih programa.

 

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati bez obzira na školski uspjeh odnosno prosjek ocjena, no uvažavajući iznimnu akademsku i izvannastavnu zahtjevnost programa koledža, malo je vjerojatno da će kandidati s prosjekom ocjena manjim od 3,50 biti uspješni na natječaju odnosno na UWC koledžu/školi.

 

Natječaju za dvogodišnji UWC/IB program mogu pristupiti isključivo učenici i učenice srednjih škola u Hrvatskoj s četverogodišnjim trajanjem, hrvatski državljani, koji će u šk. god. 2017./2018. završiti drugi ili treći razred.

 

Za sudjelovanje na kratkim programima UWC-a mogu se prijaviti svi građani Republike Hrvatske koji na dan isteka roka za predaju prijava na natječaj imaju između 15 i 19 godina, bez obzira na vrstu i trajanje programa srednje škole koju pohađaju.

 

 

 

Prijavna dokumentacija

 

Svaka pravovaljana prijava na natječaj mora sadržavati potpuno i ispravno popunjene sljedeće dokumente:

 

1. Prijavu na natječaj (podnosi se mrežnim putem), s prilozima:

 

(1.1) Presliku glavnog dijela vrijedeće putovnice kandidata, odnosno stranice na kojoj je vidljivo ime i prezime kandidata, državljanstvo kandidata, fotografija, broj putovnice, mjesto i datum izdavanja i valjanost putovnice (dostavlja se e-poštom);

 

(1.2) Svjedodžbu kandidata o završenom prvom razredu (ukoliko kandidat u trenutku slanja prijave pohađa drugi razred) odnosno preslike svjedodžbi o završenom prvom i drugom razredu srednje škole (ukoliko kandidat u trenutku slanja prijave pohađa treći razred) (dostavlja se e-poštom);

 

Alternativno, može se podnijeti i e-primjerak prijepisa ocjena ishođen putem sustava e-građani.

 

(1.3) Preporuku kandidata, koju može napisati ravnatelj, razrednik ili predmetni profesor. Na preporuci mora biti navedena funkcija, kontakt broj mobitela ili telefona, te e-adresa osobe izraditelja preporuke. Osobe koje daju preporuku bit će kontaktirane. Preporuka se izrađuje u obliku slobodno pisanog pisma (dostavlja se e-poštom);

 

(1.4) Esej na hrvatskom jeziku na temu: „O meni i mojem okruženju“ (podnosi se mrežnim putem);

 

U eseju s ne više od 800 riječi kandidat treba ukratko opisati sebe, svoju obitelj i okolnosti u kojima živi i školuje se te navesti svoje razloge, očekivanja i motivaciju zbog kojih se javlja na ovaj natječaj.

 

              (1.5) Fotografiju kandidata, kao za putovnicu (dostavlja se e-poštom);

 

(1.6) „Izjavu o suglasnosti skrbnika kandidata za upućivanje na UWC programe“, ispravno ispunjenu i potpisanu (dostavlja se e-poštom) od strane svih skrbnika kandidata.

 

 

 

2. Financijsku samoprocjenu, s prilozima (podnosi se mrežnim putem):

 

Obrasce Financijske samoprocjene ispunjavaju samo kandidati koji žele biti razmatrani za financijsku potporu bilo koje razine. Drugim riječima, kandidati koji ne prilože Financijsku procjenu, ili ona bude nepotpuna, očekuje se da podmire puni trošak školarine ili kotizacije UWC programa.

 

 

 

(2.1) Barem dva s popisa niže navedenih dokumenta, za svakog od skrbnika, koji podatke o prihodima i imovini potvrđuju u financijskoj samoprocjeni (dostavlja se e-poštom):

 

                               - porezno rješenje PU MF temeljem obrasca DOH za prethodnu godinu

 

                               - IP obrazac za prethodnu godinu

 

                               - sve platne liste za posljednja 3 mjeseca prije datuma predaje prijave

 

                               - posljednja 3 mjesečna izvatka sa svih bankovnih računa

 

                               - potvrda Centra za socijalnu skrb o potpori za tri mjeseca prije datuma predaje prijave

 

- potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu i naknadi za tri mjeseca prije datuma predaje prijave

 

                               - ostalo: dokument koji potvrđuje navedene podatke o prihodima i imovini.

 

(2.2) „Izjavu skrbnika o (ne)mogućnosti sudjelovanja skrbnika kandidata u financiranju troškova školarine“, ispravno ispunjenu i potpisanu (dostavlja se e-poštom) od strane svih skrbnika kandidata.

 

 

 

Razmatranjem financijske samoprocjene kandidata doprinosi se tome da kandidati koji nisu u mogućnosti financirati dio školarine ili školarinu u cijelosti mogu, bez obzira na stvarna financijska ograničenja, pohađati UWC programe, kao i to da skrbnici/kandidati kojima sudjelovanje (u nekom postotku ili cijelosti) u troškovima školarine ne predstavlja problem, mogu sudjelovanjem u troškovima rasteretiti sustav stipendiranja UWC-a na globalnoj razini.

 

 

 

Dostava originala

 

Ukoliko budu pozvani na sudjelovanje u drugom krugu natječaja, kandidati su dužni originale svih prethodno navedenih dokumenata dostaviti Izbornom povjerenstvu/Nacionalnom odboru, na način da ih predaju Izbornom povjerenstvu na početku razgovora.

 

 

 

Nepotpune prijave i prijave kojima nedostaju prilozi

 

Ukoliko prijava kandidata ne sadrži sve zatražene podatke i priloge, bit će odbačena kao nepotpuna, te neće biti razmatrana u daljnjem postupku procjene i odlučivanja.

 

U iznimnim situacijama, ukoliko kandidat iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti dostaviti neki od podataka ili priloga, potrebno je da umjesto tog podatka dostavi slobodno pisanu izjavu s pojašnjenjem razloga za nemogućnost dostave. Opravdanost razloga utvrđuje Izborno povjerenstvo prilikom analize prijava i postupka selekcije, odnosno Nacionalni odbor u sklopu donošenja konačne odluke o nominaciji kandidata.

 

Kandidati su pozvani u sklopu mrežne prijave u prostoru za napomene navesti, ako postoje, sva pojašnjenja koja se odnose na njihovu prijavu i sva odstupanja od traženoga u natječaju (obvezni dokumenti, ovjere ili potpisi, dodatno dostavljeni dokumenti, i dr.). Molimo kandidate koji zbog specifičnih obiteljskih ili drugih okolnosti nisu u mogućnosti ishoditi određene podatke, ovjere/potpise ili dokumente, da to obavezno jasno i detaljno obrazlože u ovim dodatnim napomenama, kako bi se ti razlozi mogli razmotriti. Ukoliko u prijavi kandidata postoje odstupanja koja nisu razjašnjena u dodatnim napomenama, prijava kandidata može biti odbačena.

 

 

 

Natječajna kotizacija

 

Da bi prijava bila valjana i razmatrana, potrebno je uplatiti natječajnu kotizaciju u iznosu 100,00 kn.

 

Sredstva se uplaćuju na poslovni račun Udruge: IBAN: HR1524840081102065094, opis plaćanja „Natječajna naknada za [upisati ime i prezime kandidata]“, model: 00, poziv na broj: [upisati OIB kandidata].

 

Kandidati koji nemaju financijske mogućnosti podmiriti natječajnu kotizaciju mogu biti oslobođeni ovog troška djelomično ili u cijelosti od strane Nacionalnog odbora, ako to zatraže u odgovarajućem segmentu obrasca financijske samoprocjene, te ukoliko nemogućnost podmirenja korizacije bude nedvosmisleno utvrđena pregledom financijske dokumentacije.

 

Uplaćene kotizacije se ne vraćaju, koriste se za podmirenje materijalnih troškova promocije i provođenja tekućeg i idućeg natječaja, dok se eventualno neutrošeni dio raspoređuje za stipendije polaznika UWC programa.

 

 

 

Rok i način podnošenja prijava

 

Podnošenje prijava kandidata za UWC koledže i kratke programe UWC-a moguće je isključivo mrežnim putem (online) i to uključivo od dana donošenja odluke o otvaranju natječaja do uključivo 5. studenoga 2017. Kandidati su dužni osigurati da njihove prijave sadrže sve navedene dokumente te da budu predane u propisanom roku.

 

Prijava se podnosi putem mrežnog obrasca, koji je dostupan u lijevom izborniku pod nazivom „Online prijava“ na mrežnim stranicama:http://www.uwc.hr/index.php/kandidati

 

Prilozi se dostavljaju na e-adresu selekcije@uwc.hr. Ukupna veličina svih priloga zajedno ne smije prelaziti 7,5 MB.

 

Svi prilozi moraju biti uredno skenirani, te lako čitljivi i vidljivi. Prihvatljivi digitalni formati za dostavu dokumentacije su PDF i/ili JPEG format. Ako se pojedini dokument sastoji od više stranica, one moraju biti objedinjene u jednom PDF/JPEG dokumentu. Svaki digitalni dokument mora biti imenovan po konvenciji: [prezime kandidata]-[ime kandidata]_[mjesto kandidata]_[redni broj stavke s popisa obveznih priloga]_[redni broj priloga pod istom stavkom].

 

Primjeri naziva digitalnih datoteka koje se dostavljaju:              

 

 • PREZIMENOVIĆ-Imenka_Osijek_2-1_3.pdf [znači: kandidatkinja je Imenka Prezimenović iz Osijeka, koja ovdje prilaže priloge iz stavke 2.1 vezano za financijsku samoprocjenu, s time da ovaj konkretni dokument koji je nazvan „PREZIMENOVIĆ-Imenka_Osijek_2-1_3.pdf“ je treći prilog u sklopu ove stavke (napomena: ako kandidat ima dva skrbnika, pod ovom se stavkom očekuje najmanje četiri digitalna priloga, odnosno ako kandidat ima četiri skrbnika, pod ovom se stavkom očekuje najmanje šesnaest priloga)]
 • PREZIMENOVIĆ-Imenko_Metković_1-6 [znači: kandidat je Imenko PREZIMENOVIĆ iz Metkovića, koji ovdje prilaže priloge iz stavke 1.6 što se odnosi na skeniranu „Izjavu o suglasnosti skrbnika kandidata za upućivanje na UWC programe“ koju su ispravno ovjerili svi skrbnici kandidata; s obzirom na to da se radi o samo jednom dokumentu, ovaj naziv datoteke nakon oznake stavke na koju se odnosi „1-6“ ne sadrži redni broj priloga, jer je prilog samo jedan].

 

Prijava koja je nepotpuna, nesukladna s propozicijama natječaja, neuredna ili zakašnjela neće se razmatrati u izbornom postupku.

 

 

 

Izborni postupak

 

Prijave se zaprimaju putem mrežnog obrasca, a razmatraju se samo one prijave koje su dostavljene u navedenom roku, te koje su potpune, sukladne propozicijama natječaja i uredne.

 

Podacima i dokumentima iz dijela „Prijava na natječaj“ pristup imaju članovi Izbornog povjerenstva i predsjednik Udruge, dok podacima i dokumentima iz dijela „Financijska samoprocjena“ pristup imaju isključivo predsjednik i eventualno još jedan član Nacionalnog odbora (pomoćnik predsjednika u selekcijama), koji nije ujedno i član Izbornog povjerenstva, a kojeg odredi predsjednik Udruge.

 

Izborno povjerenstvo, iznimno, u slučaju manjih odstupanja ili nejasnoća u prijavi može zatražiti dodatna pojašnjenja ili dopune prijava kandidata vezano za dio prijave kandidata „Prijava na natječaj“ i pripadne priloge.

 

Predsjednik i član Nacionalnog odbora koji djeluje kao pomoćnik predsjednika u selekcijama mogu u slučaju manjih odstupanja ili nejasnoća tražiti dodatna pojašnjenja ili dopune prijava kandidata vezano za dio prijave kandidata „Financijska samoprocjena“ i pripadne priloge.

 

Opravdani izostanak pojedinih segmenata dokumentacija potrebno je temeljito obrazložiti.

 

Natječajna naknada (kotizacija) ne vraća se kandidatima čije su prijave zakašnjele ili odbačene, kandidatima koji nisu izabrani za pohađanje nekog od UWC programa ili koji su dikvalificirani iz bilo kojeg razloga sukladno ovom pozivu i dokumentima udruge relevantnima za provođenje natječaja, kandidatima koji su izabrani u programe UWC-a, kao ni onim kandidatima koji sudjelovanje u programima UWC-a ne prihvate ili od njega odustanu iz bilo kojeg razloga.

 

(1) Prvi krug izbora kandidata provodi se temeljem pristiglih prijava koje su prihvatljive za razmatranje sukladno propozicijama natječaja. Izborno povjerenstvo temeljem „Prijava na natječaj“ utvrđuje jesu li prijave potpune, uredne i pravovremene, razmatra navedene informacije, priloge i esej, te utvrđuje koje će prijave razmatrati u drugom krugu natječaja.

 

(2) Kandidati u drugom krugu izbora pozvani su na razgovor s članovima Izbornog povjerenstva, a razgovoru mogu pristupiti uz suglasnost skrbnika. Očekuje se da će se razgovori održavati tijekom studenoga i/ili prosinca 2017., na adresi koju odredi Izborno povjerenstvo. Kandidati su na razgovor pozvani e-poštom i/ili telefonski nekoliko dana ranije, stoga se preporučuje da svoju e-poštu provjeravaju jednom dnevno.

 

Nacionalni odbor i predsjednik Udruge putem mrežnih i društvenih stranica Udruge, te putem e-pošte ili SMS-a, u tijeku trajanja natječaja mogu pozivati sve (potencijalne) kandidate da sudjeluju u raznim volonterskim i humanitarnim aktivnostima Udruge i njezinih partnera, što nije obvezno za (potencijalne) kandidate, ali im može pomoći da se bolje upoznaju s UWC sustavom, bivšim polaznicima UWC programa i očekivanjima od kandidata, kao i to da provjere svoju motivaciju i zainteresiranost za sudjelovanje u programima UWC sustava.

 

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima u drugom krugu izbornog postupka Izborno povjerenstvo donosi ili odluku o provođenju trećeg kruga natječaja, ili odluku o donošenju rang liste kandidata i, ako tako odluči, pripadnog protokola.

 

(3) Izborno povjerenstvo može provesti i treći krug natječaja, koji se može sastojati od jedne ili više aktivnosti kandidata u smislu dodatnog razgovora za određenu grupu kandidata, raznih testova ili grupne aktivnosti, u formatu individualnog testiranja, radionice u grupi ili kroz posebno osmišljeno zajedničko sudjelovanje svih ili određene grupe kandidata u nekoj volonterskoj ili humanitarnoj aktivnosti koju provodi Udruga samostalno ili u suradnji s partnerima.

 

Izborno povjerenstvo temeljem sagledavanja svih prijava u drugom krugu (odnosno trećem krugu, ako bude proveden) te uvažavanjem dostupnih informacija o dvogodišnjim i kratkim programima UWC-a, donosi rang listu kandidata i, ako tako odluči, pripadni protokol. Protokol ako ga Izborno povjerenstvo donese daje dodatnu uputu i pojašnjenja o redoslijedu upućivanja kandidata na UWC koledže ili kratke programe UWC-a u slučaju odustajanja nekih kandidata, neprihvaćanja nominacija od strane pojedinih UWC koledža ili organizatora kratkih programa UWC-a, te promjene (na više ili manje) u broju dostupnih mjesta za koledže ili kratke programe UWC-a, uključivanje u proceduru clearing process odnosno promjene vezano za dostupnost (parcijalnih ili punih) stipendija. O postupanju u okolnostima koje nisu predviđene protokolom, ili u svim slučajevima ukoliko protokol nije izrađen, samostalno odlučuje Nacionalni odbor.

 

Izborno povjerenstvo podnosi izvješće o provedenom izbornom postupku temeljem ovog natječaja Nacionalnom odboru, koji izvješće razmatra, uključivo rang listu i pripadni protokol ako je izrađen. Nakon što je izvješće Izbornog povjerenstva usvojeno, Izborno povjerenstvo se automatizmom raspušta. U slučaju nejasnoća ili nepredviđenih situacija, tumačenje odluka Izbornog povjerenstva i pripadnog protokola daje Nacionalni odbor Udruge.

 

Predsjednik Udruge po zaprimanju izvješća i zaključaka Izbornog povjerenstva omogućuje svim članovima Nacionalnog odbora pristup podacima iz dijela prijave „Financijska samoprocjena“ te Nacionalni odbor, temeljem rang liste i, ukoliko je donesen, protokola Izbornog povjerenstva, donosi inicijalni raspored upućivanja kandidata na UWC koledže i kratke programe UWC-a.

 

Predsjednik Udruge u suradnji s kolegama, a temeljem odluke Nacionalnog odbora o rasporedu kandidata, pojedinim UWC koledžima i organizatorima kratkih programa UWC-a upućuje nominacije kandidata, u rokovima koje utvrde UWC koledži/sustav odnosno organizatori kratkih programa. UWC koledži i organizatori kratkih programa razmatraju nominacije hrvatskih kandidata te se u određenom vremenu (koje može varirati od nekoliko dana do nekoliko tjedana ovisno o raznim okolnostima) očituju o nominaciji kandidata (pojedinačno prihvaćaju, traže pojašnjenje ili odbijaju nominaciju) te daju podrobnije (financijske) uvjete sudjelovanja u programu za svakog kandidata. Kad nominacija kandidata bude prihvaćena, kandidat se obavještava o prihvaćenoj nominaciji i upućivanju na pojedini UWC koledž ili kratki program.

 

Po primanju obavijesti UWC koledža ili organizatora kratkih UWC programa o prihvaćanju nominacija, kandidati imaju do tri dana da potvrde svoje pohađanje UWC koledža ili kratkog programa UWC-a. Zbog toga je presudno da se roditelji i kandidati već prilikom prijave na natječaj jasno odrede o tome je li kandidat u mogućnosti sudjelovati na programima UWC-a.

 

Ukoliko kandidat prihvati nominaciju, koledži ili organizatori kratkih UWC programa započinju neposrednu komunikaciju s polaznicima kako bi se pripremilo njihovo sudjelovanje u UWC dvogodišnjem ili kratkom programu. Ukoliko kandidat ne prihvati ili naknadno odustane od ponuđenog mjesta, ne sudjeluje u daljnjem razmatranju za UWC koledže ili kratke programe UWC-a, te se tako oslobođeno mjesto nudi sljedećem kandidatu sukladno protokolu Izbornog povjerenstva ako postoji, odnosno eventualno detaljnijim uputama iz odluke Nacionanog odbora, što samostalno provodi predsjednik Udruge, ili član Nacionalnog odbora koji prihvati taj zadatak.

 

Kad svi kandidati potvrde svoje sudjelovanje u ponuđenim UWC programima, obavijest koja sadrži imena kandidata, grad/mjesto kandidata, srednju školu kandidata i UWC program na koji se upućuju, objavljuje se na mrežnim i društvenima stranicama Udruge.

 

Učenici i skrbnici pozivaju se da sve dijelove prijave na natječaj ispune točno, nedvosmisleno i vjerodostojno, dok svako naknadno utvrđeno odstupanje može rezultirati isključenjem prijave iz daljnjeg razmatranja te drugim posljedicama, ovisno o politikama pojedinih UWC koledža i organizatorima kratkih programa UWC-a te zakonskim propisima zemlje.

 

 

 

Financijska sposobnost i provođenje izbora

 

U sklopu financijske samoprocjene skrbnici kandidata dužni su dati vjerodostojan pregled svoje trenutne financijske sposobnosti te daju obvezujuću izjavu o mogućnosti sudjelovanja u troškovima školarine kandidata. Ovom se dokumentu pridaje velika važnost, radi ferpleja i maksimiziranja dostupnosti UWC mjesta što većem broju učenika iz Hrvatske i ostatka svijeta. Prilikom navođenja svojih mogućnosti sudjelovanja u troškovima školarine, za roditelje/skrbnike nije bitno na koji će UWC koledž kandidat biti upućen, jer je skrbnik dužan podmiriti maksimalni iznos školarine koji je u mogućnosti podmiriti, što ovisi samo o financijskoj sposobnosti skrbnika. Informativni, orijentacijski podaci o iznosu školarina na pojedinim programima za tekuću ili prethodnu godinu objavljeni su na mrežnim i društvenim stranicama Udruge.

 

Primjerice, ukoliko se kandidata nominira na UWC koledž koji nudi do 100%-tnu stipendiju (ovisno o potrebama kandidata), ali se u sklopu financijske procjene utvrdi da obitelj kandidata može podmiriti 11% troška školarine, tada će koledž kandidatu dodijeliti 89%-tnu stipendiju, dok će ostatak sredstava podmiriti skrbnik kandidata, te će skrbnici kandidata o tome sklopiti ugovor neposredno s UWC koledžem.

 

 

 

Svaku promjenu u pogledu bilo kojeg aspekta prijave ili stvarne sposobnosti kandidata da sudjeluje u natječaju, programima UWC-a ili da podmiri inicijalno deklarirani udio u školarini u odnosu na ono što je navedeno u prijavi, kandidat i skrbnik su obvezni ODMAH komunicirati Udruzi UWC Hrvatska, zajedno s jasnim obrazloženjem promjene u okolnostima te istovremeno dostaviti ažurirani obrazac prijave, financijske samoprocjene skrbnika kandidata i/ili druge dokumente i priloge u kojima je promjena evidentirana odnosno na koje se promjena odnosi.

 

 

 

Dodatne informacije

 

Dodatne informacije za zainteresirane kandidate, kao i njihove roditelje / skrbnike, dostupne su:

 

 • na mrežnim stranicama:
  • United World Colleges, UWC International: www.uwc.org
  • UWC Hrvatska: www.uwc.hr
  • Facebook: UWC Hrvatska, https://www.facebook.com/UWCHrvatska?ref=bookmarks
  • Agencija za odgoj i obrazovanje (informacije o priznavanju inozemskih obrazovanih kvalifikacija): http://www.azoo.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=2702&Itemid=92
  • International Baccalaureate Organization: www.ibo.org
  • upitom na adresu e-pošte: selekcije@uwc.hr
  • na posebno organiziranim prezentacijama natječaja i UWC sustava, o čemu će informacije biti dostupne na mrežnim i društvenim stranicama Udruge (molimo provjeravajte mrežne stranice jednom tjedno)
  • u neposrednom razgovoru/sastanku s bivšim učenicima nekog od UWC-a, na raznim događanjima (godišnje okupljanje hrvatskih UWC bivših polaznika održava se prvu subotu svakog srpnja) te u vremenu prema dogovoru, o čemu će obavijesti biti dostupne putem društvenih mreža.

 

 

 

Rezultati natječaja

 

Očekuje se da će rezultati natječaja za upućivanje na UWC koledže biti objavljeni na mrežnim i društvenim stranicama Udruge (www.uwc.hr) u prvom kvartalu 2018.

 

 

 

Korištenje prikupljenih informacija

 

Informacije i podaci o kandidatima koji su prikupljeni u sklopu ovog natječaja bit će korišteni isključivo u svrhu provođenja natječaja te mogu biti trajno čuvani.

 

Dostavljene informacije i podaci o kandidatima koji će biti izabrani i nominirani u sklopu ovog natječaja u pravilu će u postupku nominacije kandidata u cijelosti biti proslijeđeni UWC koledžu, organizatoru kratkog programa UWC-a na koji se učenici upućuju i/ili Međunarodnom uredu UWC-a. Dostavom prijave na ovaj natječaj, kandidati i svi njihovi skrbnici prihvaćaju navedene uvjete postupanja s dostavljenim informacijama i dozvoljavaju navedeno korištenje dostavljenih osobnih podataka.

Za Nacionalni odbor, Saša Tkalec, predsjednik Udruge

 

Dodatni video i medijski materijali:

  - dokumentarac iz 12/2014. o United World Colleges "The UWC Spirit"
  - poslušajte razgovor o UWC koledžima i natječaju na 2. programu Hrvatskog radija u emisiji Drugi dio dana od 13. siječnja 2015. (razgovor počinje od drugog sata trajanja)
  - članak o doprinosu studenata koji su pohađali neki od UWC koledža Harvardu (mrežne stranice The Harvard Crimson, autorica: Jessica Min, 2015.)
  - foto album Međunarodnog ureda UWC-a: https://www.flickr.com/photos/uwc_international/albums

 

Česta pitanja

NAPOMENA 1: Odgovore na česta pitanja možete pročitati ovdje.

NAPOMENA 2: Svi zainteresirani učenici/učenice, njihovi članovi obitelji i prijatelji, bez obzira na to namjeravaju li se prijaviti na ovaj ili neki idući natječaj, pozvani su pridružiti nam se na sljedećim događanjima, kako bi bolje upoznali UWC sustav, UWC bivše polaznike, te kako bi dobili odgovore na pitanja o postupku odabira za UWC i sustavu UWC-a općenito: (1) ljetno godišnje okupljanje hrvatskih UWC polaznika i prijatelja, prva subota u srpnju, koje podrazumijeva cjelodnevnu volontersku aktivnosti, te večernje druženje uz hranu i piće u Zagrebu, te (2) obilježavanje Dana UWC-a i UN Međunarodnog dana mira, koja podrazumijeva izlet ili druženje u okolici Zagreba tijekom rujna. Obavijest o detaljima druženja bit će objavljena na društvenim stranicama Udruge.

NAPOMENA 3: Svim državnim/gradskim četverogodišnjim školama u Hrvatskoj (naslovljeno na ravnatelja/ravnateljicu) u razdoblju od lipnja do rujna redovnom poštom i e-mailom, upućene su obavijesti o raspisivanju UWC natječaja, zajedno s brošurom o UWC koledžima. Pozivamo učenike i roditelje da zatraže od administracije škola uvid u dostavljene materijale, odnosno njihovo objavljivanje na oglasnoj ploči škole.

 

Prijava kandidata se podnosi putem on-line sustava, koji je dostupan u lijevom izborniku pod nazivom „Online prijava“ na mrežnim stranicama http://www.uwc.hr/index.php/kandidati isključivo u razdoblju od lipnja do datuma zaključenja zaprimanja prijava. 

Rezultati prošli selekcija
Ovdje možete pročitati o rezultatima prošlih selekcija.


 

OBAVIJEST rujan 2017.

 

Međunarodni ured UWC-a obavijestio je da su hrvatskim kandidatima u šk. godini 2018.- 2020. dostupna sljedeća mjesta na UWC školama/koledžima:

 

- 1 mjesto, UWC Atlantic College, Velika Britanija, mjesto bez stipendije, obitelj učenice/ka podmiruje min. 29.000 GBP godišnje

- 1 mjesto, UWC Pearson College, Kanada, do 100% stipendije prema stvarnim potrebama obitelji polaznice/ka

- 1 mjesto, UWC Adriatic, Italija, parcijalna stipendija, obitelj učenice/ka podmiruje min. 5.750 EUR godišnje

- 1 mjesto, UWC Mostar, Bosna i Hercegovina, obitelj učenice/ka podmiruje min. 3.500 EUR godišnje

- 1 mjesto, UWC Dilijan, Armenija, obitelj učenice/ka podmiruje min. 14.000 USD godišnje

 

Dodatno, ovisno o rezultatima natječaja za sufinanciranje iz fondova EU, bit će dostupno (kao i prošle godine) četiri mjesta za polaznike/ce kratkog ljetnog programa koji UWC Austrija organizira u partnerstvu s UWC Hrvatskom i drugim nacionalnim odborima, tijekom ljeta 2018., uz financiranje kotizacije polaznica/ka do 100%, ovisno o stvarnim potrebama.