Prijeđi na sadržaj ↓

Život nakon UWC-a

Priznaje li se u Hrvatskoj  IB maturalna svjedodžba i moram li polagati državnu maturu po povratku?
IB svjedodžba se priznaje u Hrvatskoj, a nostrifikaciju provodi Agencija za odgoj i obrazovanje. Predmeti položeni u sklopu IB programa priznaju se kao predmeti položeni na državnoj maturi u Hrvatskoj, odnosno nije potrebno ponovno polagati državnu maturu.

Moram li polagati razlike zbog uvođenja državne mature?
Ne, osim u slučaju da fakultet na koji se želiš upisati u Hrvatskoj traži na državnoj maturi položen ispit koji ti nisi polagao/la u sklopu IB mature.