Prijeđi na sadržaj ↓

Česta pitanja

Moram li ići na dvije godine? Meni bi odgovarala jedna.

Školovanje u UWC koledžima traje dvije godine u sklopu International Baccalaureate programa (međunarodne mature). Sve nastavne i izvannastavne aktivnosti planirane su na rok od dvije godine, a toliko je potrebno i da se postigne jedan od temeljnih ciljeva: upoznavanje, stvaranje prijateljstava i međusobnog razumijevanja.
Svi polaznici pohađaju program dvije godine, bez obzira odlaze li na UWC školu nakon drugog ili nakon trećeg razreda srednje škole.
Međutim, uz dvogodišnje programe, UWC Hrvatska svake godine upućuje učenike i na kraće, ljetne programe koji najčešće traju dva ili tri tjedna, a odvijaju se u raznim zemljama, ne nužno u onima u kojima se nalaze UWC koledži. Ako ste zainteresirani samo za ovaj oblik UWC iskustva, navedite to u prijavi na natječaj.

Ako dobijem stipendiju nakon trećeg razreda, hoću li ponavljati treći razred?
Ne. Školovanje u UWC koledžima se u velikoj mjeri razlikuje od školovanja u našim gimnazijama, tako da se ne radi o ponavljanju, već o dvije sasvim različite i posebne godine.

Mogu li birati koledž u koji želim ići?
Prijavom na natječaj prihvaćaš mogućnost da ćeš možda otići u UWC koledž koji u ovom trenutku nije tvoj prvi izbor. Koledži su posve ujednačeni po načinu rada, intenzitetu nastavnog programa i društvenog angažmana. Specifične razlike među koledžima proizlaze iz njihovih smještaja i okruženja. Dugogodišnje iskustvo potvrđuje: u koji god koledž da stigneš, šanse za zanimljive doživljaje i daljnje školovanje su iste.

Priznaje li se u Hrvatskoj  IB maturalna svjedodžba i moram li polagati državnu maturu po povratku?
IB svjedodžba se priznaje u Hrvatskoj, a nostrifikaciju provodi Agencija za odgoj i obrazovanje. Predmeti položeni u sklopu IB programa priznaju se kao predmeti položeni na državnoj maturi u Hrvatskoj, odnosno nije potrebno ponovno polagati državnu maturu.

Više informacija dostupno je na sljedećim poveznicama:

- Agencija za odgoj i obrazovanje: http://www.azoo.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=2702&Itemid=92
- International Baccalaureate Organization: www.ibo.org 

Moram li polagati razlike zbog uvođenja državne mature?
Ne, osim u slučaju da fakultet na koji se želiš upisati u Hrvatskoj traži na državnoj maturi položen ispit koji ti nisi polagao/la u sklopu IB mature.

Hoću li u koledžu imati slobodnog vremena?
Da, ali malo. Dani u UWC koledžu ispunjeni su obavezama, aktivnostima i druženjima. S time treba računati.

Nemam putovnicu ili mi je istekla. Što da učinim?
Ukoliko nemate putovnicu ili je istekla, potrebno je dati izraditi novu. Ukoliko postoji opravdani razlog zbog kojeg niste u mogućnosti predati prijavu sa vim potrebnim dokumentima, uključivo i kopiju putovnice, dostavite detaljno i jasno obrazloženje okolnosti, te dostavite ili (1, u slučaju isteka putovnice) kopiju istekle putovnicu i potvrdu o predaji zahtjeva za izradu nove putovnice ili (2, u slučaju prve izrade putovnice) kopiju obje strane osobne iskaznice i potvrdu o predaji zahtjeva za izradu nove putovnice. U svakom slučaju, preporuča se dostava kopije vrijedeće putovnice odmah po njenoj izradi. Svi dokumenti su nužni za okončanje izbornog postupka, te njihov izostanak može diskvalificirati kandidata u pojedinim dijelovima izbornog postupka, o čemu odlučuje Izborno povjerenstvo (kod prvog razmatranja prijava i u tijeku izbornog postupka), odnosno Nacionalni odbor i koledž na koji je kandidat upućen.

Ovdje se bavim glazbom / sportom / plesom / itd. Hoću li se moći nastaviti baviti time u koledžu?
UWC koledži nude mogućnosti za mnoge aktivnosti kojima su se učenici bavili prije dolaska. Najbolje je provjeriti na internet stranicama samih koledža. No ako u koledžu u koji dođeš nema aktivnosti koju želiš, možeš je ti započeti! UWC koledži snažno podržavaju učeničke inicijative, u granicama mogućega. Osim toga, UWC pruža mogućnost za otkrivanje mnoštva novih interesa.

Što ako moja obitelj ima mogućnosti podmiriti dio školarine?
Svi skrbnici kandidata prolaze financijsku (samo)procjenu, koju (nakon izbora uspješnih kandidata u sklopu natječaja i utvrđivanja rang liste) razmatra UWC Hrvatska i koledži na koje su kandidati nominirani. U tom procesu utvrđuje se razina stipendije koju koledž na koji je kandidat nominiran i UWC Hrvatska nude kandidatu.
Svi kandidati dužni su podmiriti dio školarine u skladu sa svojim mogućnostima, bez obzira na prethodno utvrđen stipendijski limit od strane pojedinog koledža  izražen u obliku "do 100%", "do 75%" i sl.
U sklopu financijske samoprocjene skrbnici kandidata dužni su dati vjerodostojan pregled svoje trenutne financijske sposobnosti te podnose obvezujuću izjavu o mogućnosti sudjelovanja u troškovima školarine kandidata. Ovom se dokumentu pridaje velika važnost, u sklopu ferpleja i maksimiziranja dostupnosti UWC mjesta što većem broju učenika iz Hrvatske i ostatka svijeta. Prilikom navođenja svojih mogućnosti sudjelovanja u troškovima školarine, za roditelje/skrbnike nije bitno na koji će koledž kandidat biti upućen, jer je skrbnik dužan podmiriti bilo koji iznos školarine koji je u mogućnosti podmiriti, što ovisi o samoj financijskoj sposobnosti skrbnika.
Svaku promjenu sposobnosti skrbnika kandidata da podmiri manji ili veći udio u školarini u odnosu na inicijalno navedeni iznos, kandidat i skrbnik su bez odgode dužni javiti Udruzi UWC Hrvatska, zajedno s jasnim obrazloženjem promjene u okolnostima te istovremeno dostaviti novi obrazac financijske samoprocjene skrbnika kandidata.

Da li financijska sposobnost (obitelji) kandidata ima utjecaj na izbor?
Ne. Izbor kandidata provodi se temeljem dva principa: prednost imaju kandidati temeljem demonstriranih sposobnosti („merit-based“, utvrđuje se u sklopu izbornog procesa), dok se stipendije dodjeljuju (nakon provođenja izbora i utvrđivanja rang-liste kandidata) sukladno financijskim potrebama kandidata („need-based“, utvrđuje se temeljem financijske samoprocjene i pripadne dokumentacije). Kandidati čije obitelji možda imaju financijska sredstva da podmire određeni dio školarine neće biti razmatrani za upućivanje na koledž ukoliko svi od tog kandidata više rangirani kandidati već nisu raspoređeni na dostupne koledže.
 

Što se smatra datumom zaprimanja prijave?
Sve se prijave zaprimaju isključivo poštom. Datum zaprimanja prijave je datum kad je poštanski ured ili kurirska služba dostavila ili pokušala prvu dostavu pošiljke, o čemu mora postojati pisan trag, najčešće obavijest o prispijeću pošiljke ili obavijest o pokušanoj dostavi. Ovisno o natječaju, kandidati su dužni ili (1) predati pošiljku na poštu do određenog datuma, ili (2) osigurati da pošiljka bude zaprimljena na odredištu do određenoeg datuma. Za uvjete aktualnog natječaja, molimo konzultirajte tekst natječaja.

Mogu li se na natječaj javiti kandidati koji su pali razred?
Padanje razreda samo po sebi ne prepreka za prijavu na natječaj. Međutim, Izborno povjerenstvo će razmotriti razloge padanja razreda, s obzirom na to da je akademski program na UWC koledžima izrazito intenzivan, i mora se uvjeriti da će ga kandidat biti u mogućnosti uspješno završiti, zajedno s drugim izvannastavnim i društvenim aktivnostima na koledžu, kao i zadovoljiti druge zahtjeve natječaja i UWC programa. S obzirom na to da je broj dvogodišnjih stipendija za UWC koledže ograničen, uspješnim kandidatima na aktualnom natječaju koji neće biti upućeni na dvogodišnje UWC programe, ovisno o dostupnosti mjesta i utvrđenoj rang listi/protokolu, ponudit će se pohađanje kratkih UWC tečaja tijekom ljeta.

Mogu li obveznoj dokumentaciji priložiti i dodatnu dokumentaciju, primjerice dodatnu preporuku ili multimedijski sadržaj - moje radove?
Da. Pritom molim uvažite ograničenje vezano za osnovnu dokumentaciju, te ostale dokumente dostavite kao izdvojenu cjelinu (u istoj pošiljci/prijavi). Izborno povjerenstvo nema obvezu razmatrati dodatne dokumente (zbog količine dokumentacije i broja kandidata to vremenski naprosto nije uvijek moguće), međutim može je konzultirati i uzeti u obzir.

Mogu li kao učenik/ca predstavljati Repubiku Hrvatsku i/ili svoju školu u Hrvatskoj na međunarodnim natječanjima iz raznih predmeta, iako pohađam neki od koledža?
U ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću odgovoriti, no uputili smo upit Agenciji za odgoj i obrazovanje, te ćemo po primitku odgovora objaviti primljenu informaciju.
Međutim, u svakom slučaju učenici UWC koledža mogu predstavljati koledž na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima, s obzirom na to da su svi koledži registrirani kao srednjoškolske ustanove u zemljama u kojima djeluju. Ukoliko ste zainteresirani za natjecanje iz nekog predmeta, molimo to navedite u prijavi, te se to u sklopu izbornog procesa može uvažiti i potvrditi s pojedinim koledžima.

Pitanja vezano za ispunjavanje upitnika o financijskoj samoprocjeni

Što je potrebno unijeti pod stavkom "Bruto mjesečni prihod", podstavke "Štednja", "Investicije" te "Gotovina u banci i novčanicama": vrijednost štednje/ investicije ili mjesečnu kamatu/ prinos?
U Odjeljku 6, točki 2 molimo unesite iznos prihoda od imovine/investicija/štednje (kamate, prinos, dividenda, i sl.).
U točki 3 molimo navedite vrijednost imovine/štednje/investicija/gotovine u banci i novčanicama (od kojih ostvarujete eventualne kamate, prinos, dividendu, i sl.).

Obrtnik sam (imam registriranu samostalnu djelatnost) te nemam mjesečni prihod nego primanja ostvarujem po ugovorima o djelu ili autorskim ugovorima. Kao mjesečni prihod mogu prikazati prosjek prošlogodišnjeg ukupnog prihoda po poreznoj prijavi, je li to u redu?
Možete ispuniti podatke, kako ste sugerirali, na bazi prošle godine odnosno sukladno rješenju po prošlogodišnjoj poreznoj prijavi, ali ih i prilagodite ako znate da su u tekućoj godini značajno drugačiji - važno je da procjena bude utemeljena i odražava stvarno stanje u trenutku ispunjavanja prijavnice, s time da sva odstupanja od priložene dokumentacije možete objasniti u napomenama.

Treba li dječji doplatak (za dijete s poteškoćama u razvoju) uključiti u ukupni prihod obitelji?
Da, molimo navedite sve primitke. U dijelu predviđenom za napomene možete objasniti obiteljske okolnosti, odnosno da Vaše dijete ima posebne potrebe, što uzrokuje određene izdatke.

Treba li osobnu invalidninu djeteta s poteškoćama u razvoju uključiti u ukupni prihod obitelji?
Da, molimo navedite sve primitke. U dijelu predviđenom za napomene možete objasniti obiteljske okolnosti, odnosno da Vaše dijete ima posebne potrebe, što uzrokuje određene izdatke.

Stambeni kredit nam je u švicarskim francima. Kako da to prikažemo točno u kunama, odnosno u dolarima?
Za konverziju CHF u traženu valutu molimo koristite srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan ispunjavanja prijavnice, te molimo navedite koji ste konverzijski faktor koristili i na koji datum je vrijedio.

Suprug/a ima određeni iznos u investicijskom fondu jedne banke. Treba li tu prikazati prihod od investicije ili samo kao štednja s trenutnom vrijednošću, s obzirom na to da tu nema isplate dividende.
Navedno molimo prikažite kao imovinu - investicija s trenutnom vrijednosti (nominalni iznos vrijednosti udjela na dan ispunjavanja, navesti datum), u točki 3.

Ja imam neke vrijednosnice (tipa Penny Stocks) gdje se ne isplaćuju dividende. Treba li to prikazati kao investicije?
Molimo navedite trenutnu vrijednost vrijednosnica, također u točki 3 kao imovina.

Kako prikazati 'Medicinske troškove'? Ulaze li u to trošak izrade ortopedskih cipela za dijete s poteškoćama u razvoju te trošak dopunskog zdravstvenog osiguranja? Kako da računamo trošak lijekova?
U medicinske troškove možete uključiti sve troškove koje se odnose na liječenje kroničnih i akutnih medicinskih stanja. Pod "Drugo" možete navesti trošak izrade ortopedskih cipela i slične troškove, uz napomenu o tome u retku ispod. Trošak lijekova molim pokušajte procijeniti, i molim uključite ih u medicinske troškove.

Ulaze li troškovi održavanja automobila i kupovine goriva u "Troškove prijevoza"?
Da, svi troškovi koji su vezani za prijevoz, osobnim ili javnim prijevoznim sredstvima, smatraju se troškovima prijevoza.

Da li da se "Telekom račune" uključi i trošak kupovine bonova za mobitele?
Da.

Drugi skrbnik kandidata (plaća alimentaciju temeljem sudske odluke) ne želi dati podatke koje valja uključiti u financijsku samoprocjenu. Kako da ispunimo prijavnicu?
Ispunite sve podatke koji su vam poznati, uključivo i iznos alimentacije koji predstavlja prihod prvog skrbnika. Podaci o financijskoj samoprocjeni su važni kako bi se utvrdila razina stipendije koju Udruga i koledž dodjeljuju. U slučaju izostanka podataka u financijskoj samoprocjeni, kandidat se izlaže riziku da njegova/njezina prijava bude odbačena u cijelosti ili uspješnom kandidatu može biti ponuđeno mjesto bez stipendije. Izborno povjerenstvo može uvažiti razne objektivne okolnosti pojedinih slučajeva, te one moraju biti dobro dokumentirane i obrazložene. Svi zakonski skrbnici moraju popuniti sve tražene podatke kako bi prijava bila potpuna. Predlaže se da se u ovom ili sličnim slučajevima učini sljedeće: (1) da se popune svi podaci koji su dostupni/poznati, te (2) da drugi skrbnik dostavi podatke financijske samoprocjene u zasebnoj omotnici direktno Udruzi i/ili koledžima na koje se učenik upućuje, kao i ostale potrebne podatke/obrasce.

 

Kutak za roditelje

Kandidati za UWC stipendije moraju zadovoljavati propisane uvjete i kriterije te biti visoko motivirani. No uz to, za prijavu na natječaj te za odlazak u UWC koledž potrebna im je i suglasnost i podrška roditelja. Stoga je važno da se, jednako kao i kandidati, i roditelji što bolje informiraju o UWC koledžima, stipendijama i natječaju.

Roditelje često zanimaju i oni podaci za koje se kandidati, zbog nedostatka životnog iskustva, ne raspituju, poput sigurnosti, osiguranja, putovanja i troškova. Evo nekoliko najčešćih roditeljskih pitanja:

Može li moje dijete dobiti stipendiju za UWC Adriatic? To nam je blizu i najviše bi nam odgovaralo.

Jedna od propozicija natječaja za UWC stipendije je da kandidat ne može birati u koji koledž će ići. U slučaju odabira, kandidat mora biti spreman prihvatiti bilo koju od ponuđenih stipendija. I kandidati i roditelji moraju biti upoznati s ovom propozicijom, a roditelji potpisuju izjavu o suglasnosti koja se prilaže uz prijavu. Iskustva naših dosadašnjih stipendista iz svih UWC koledža koje su pohađali su jednako dobra.

Koliko iznosi jedna dvogodišnja stipendija?

Jedna dvogodišnja stipendija za UWC iznosi između 14.000 do 75.000 eura. Iznosi variraju ovisno o troškovima života u zemlji u kojoj se koledž nalazi. Svi koledži jednako udovoljavaju visokim standardima školovanja i života.

Što pokriva jedna stipendija?

Stipendija pokriva sve troškove školarine, smještaja, prehrane i izvannastavnih aktivnosti u organizaciji koledža.

Koje troškove stipendija ne pokriva?

Stipendija ne pokriva putne troškove, džeparac, dodatno osiguranje, troškove vađenja vize, zdravstveni depozit, troškove Project Weeka i depozit za štetu. Te troškove pokriva obitelj učenika. Ako to nije moguće, traži se novčana potpora iz drugih izvora.

Dolaze li učenici kući za vrijeme praznika?

Da, za vrijeme zimskih i ljetnih praznika. No učenici također često koriste praznike ili dio praznika za putovanje te na taj način bolje upoznaju regiju u kojoj pohađaju UWC koledž. Uobičajeno je da se učenici iz raznih zemalja međusobno posjećuju. Sva takva putovanja i posjeti moraju biti organizirani u dogovoru s roditeljima.

Jesu li učenici osigurani?

Svi UWC koledži imaju zajedničko osiguranje za sve učenike. Uz to, neki koledži traže i dodatna osiguranja u skladu s propisima zemlje u kojoj se nalaze.

Mogu li posjetiti svoje dijete u koledžu?

Možete, uz prethodnu najavu i dogovor s koledžom.